Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge.

Sonans har skoler for privatister i fjorten byer, men vi tilbyr også undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Sandvika, Drammen, Kristiansand, Hamar, Lillestrøm, Bodø og Porsgrunn.

Sonans Utdanning er en skole for alle. I våre undersøkelser oppgir elevene følgende grunner for å velge Sonans Utdanning;

  • Heve karakterene: 31%
  • Manglet realfag: 21%
  • Manglet generell studiekompetanse: 43%

 

Våre lærere blir hvert år evaluert av elevene, og får over 4 på alle parametere på en skala fra 1-5 . Elevene arbeider hardt, og alle har fullt fokus på eksamen. På Sonans lykkes elevene og de fleste kommer inn på høyere utdanning.


Sonans Karriere (tidligere Nordic Academy) tilbyr ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser som er tilpasset mennesker i omstilling. Vi tilbyr profesjonell karriererådgivning og yrkesveiledning.

Det å være i jobb er svært viktig for at hverdagen skal oppleves meningsfull. Vårt mål i alt vi gjør, er å hjelpe hver enkelt deltaker tilbake eller inn på arbeidsmarkedet. Sammen med den enkelte ser vi på hvilke muligheter som finnes, og hvordan deltakeren skal nå målet.

Sonans Karriere samarbeider godt med de lokale NAV-kontorene. Alle våre kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning.

I tillegg til lokale kontor, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt.


Bjørknes Høyskole tilbyr høyskoleutdanninger i ulike helsefag, psykologi, og samfunnsvitenskapelige fag.

Skolen ble først startet som en avdeling av Bjørknes Privatskole i 1994 og som eget AS i 2007. Bjørknes Høyskole har i dag rundt 1800 studenter og 70 ansatte. Skolen har et bredt internasjonalt samarbeid.