Sonans har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge.

Sonans har skoler for privatister i femten byer, men vi tilbyr også undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Trondheim, Tromsø, Tønsberg, Stavanger, Sandvika, Ski, Drammen, Kristiansand, Hamar, Lillestrøm, Bodø og Porsgrunn.

Sonans er en skole for alle. I våre undersøkelser oppgir elevene følgende grunner for å velge Sonans Utdanning;

  • Heve karakterene: 31%
  • Manglet realfag: 21%
  • Manglet generell studiekompetanse: 43%

 

Våre lærere blir hvert år evaluert av elevene, og får over 4 på alle parametere på en skala fra 1-5 . Elevene arbeider hardt, og alle har fullt fokus på eksamen. På Sonans lykkes elevene og de fleste kommer inn på høyere utdanning.


Bjørknes Høyskole tilbyr høyskoleutdanninger i ulike helsefag, psykologi, og samfunnsvitenskapelige fag.

Bjørknes Høyskole er en ledende privat høyskole som tilbyr høyere utdanning innen psykologi, medisin, ernæring og helsefag og statsvitenskap og internasjonale studier. Høyskolen holder til på Lovisenberg sentralt Oslo, men tilbyr også nettstudier og studier i utlandet.