Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge.

Sonans har skoler for privatister i elleve byer, men vi tilbyr også undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Sandvika, Haugesund, Drammen, Kristiansand og Porsgrunn.

Sonans Utdanning er en skole for alle. I våre undersøkelser oppgir elevene følgende grunner for å velge Sonans Utdanning;

  • Heve karakterene: 31%
  • Manglet realfag: 21%
  • Manglet generell studiekompetanse: 43%

 

Våre lærere blir hvert år evaluert av elevene, og får over 4 på alle parametere på en skala fra 1-5 . Elevene arbeider hardt, og alle har fullt fokus på eksamen. På Sonans lykkes elevene og de fleste kommer inn på høyere utdanning.


Sonans Karriere (tidligere Nordic Academy) tilbyr ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser som er tilpasset mennesker i omstilling. Vi tilbyr profesjonell karriererådgivning og yrkesveiledning.

Det å være i jobb er svært viktig for at hverdagen skal oppleves meningsfull. Vårt mål i alt vi gjør, er å hjelpe hver enkelt deltaker tilbake eller inn på arbeidsmarkedet. Sammen med den enkelte ser vi på hvilke muligheter som finnes, og hvordan deltakeren skal nå målet.

Sonans Karriere samarbeider godt med de lokale NAV-kontorene. Alle våre kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning.

I tillegg til lokale kontor, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt.


Euroskolen har siden 1993 arbeidet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmarkedskurs, samt individuell veiledning av arbeidssøkere på oppdrag fra NAV. Vår oppgave er å bidra til at flere kommer i arbeid. 

Personlig utvikling, karriereveiledning, kvalifisering og formidling til arbeid gjennomføres i samarbeid mellom arbeidssøker, kursleder / veileder og det ordinære arbeidsliv. Vi arbeider stadig med å utvikle, forbedre og tilpasse våre kurs og individuelle tilbud.

Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, der mye av vår aktivitet foregår. I tillegg til Trøndelag, har Euroskolen virksomhet i Nordland, Oppland, Hedmark og i Møre og Romsdal.

Det er vår overbevisning at vi alle kan oppnå faglig og personlig utvikling ved å ta ansvar for eget liv, gjennom valg og handling. Euroskolen skaper arenaer for mestring og utvikling i et åpent og inkluderende miljø, noe som bidrar til at våre deltakere får en trygg og god inngang til ordinært arbeidsliv.