Sonans Gruppen har støttet enkeltpersoner i deres mål om høyere utdanning og videre arbeid i 30 år. Sonans Gruppen består av Sonans Utdanning og Bjørknes Høyskole. Konsernet har i dag mer enn 500 ansatte og omsetter for over 500 mNOK.

 

Sonans_utdanning_logoSonans Utdanning har årlig ca. 8000 elever, og er markedsleder innen privatistmarkedet med over 50%markedsandel.

 

 

Bjørknes Høyskole er en ledende privat høyskole som tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsvitenskap.

 

Visjon

Vi løfter enkeltindividet.

Misjon

Sonans hjelper alle med å nå sine jobb- eller utdanningsmål.

Verdier

Målbevisst, Kompetent, Engasjert og Trygg.

Samfunnsansvar

Sonans er den største aktøren innen privatistundervisning i Norge, og er en ledende leverandør av rådgivning og etter-utdanningstjenester for norske arbeidssøkere. Som utdannelses- og ansettelsesgivende tjenesteleverandør er selskapets samfunnsansvar sentrert på studenter, kandidater, ansatte og et større fellesskap. Sonans integrerer samfunnsansvar i sine verdier i den daglige ledelsen av vår virksomhet for å møte forventningene til våre interessenter.

3 av 10 faller fra videregående opplæring og ca. 600 000 står utenfor ordinært arbeidsliv i Norge. Våre skoler og virksomheter som er til for alle. Med over 15 000 elever og deltakere på våre skoler og kurs bidrar vi til et bedre liv for mange og flere gode muligheter for enkeltindivider. Ved at flere kommer inn på høyere utdanning eller tilbake i arbeid, bidrar Sonans Gruppen også til betydelige kostnadsbesparelser for samfunnet som helhet.