Sonans Gruppen er en ledende norsk privat utdanningsleverandør som ble stiftet i 1989. I dag består Sonans Gruppen av to hovedvirksomheter. Sonans er markedsleder i Norge innen undervisning for privatister, og Bjørknes Høyskole tilbyr en rekke studieprogram innen helse, samfunnsvitenskap og psykologi både på campus og på nett.

 


Sonans har årlig ca. 8500 elever, og er markedsleder innen privatistmarkedet med over 50%markedsandel.

 

 

Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole er en ledende privat høyskole som tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsvitenskap.

 

Visjon

Vi løfter enkeltindividet.

Misjon

Sonans hjelper alle med å nå sine jobb- eller utdanningsmål.

Verdier

Målbevisst, Kompetent, Engasjert og Trygg.

Samfunnsansvar

Sonans er den største aktøren innen privatistundervisning i Norge, og er en ledende leverandør av rådgivning og etter-utdanningstjenester for norske arbeidssøkere. Som utdannelses- og ansettelsesgivende tjenesteleverandør er selskapets samfunnsansvar sentrert på studenter, kandidater, ansatte og et større fellesskap. Sonans integrerer samfunnsansvar i sine verdier i den daglige ledelsen av vår virksomhet for å møte forventningene til våre interessenter.

3 av 10 faller fra videregående opplæring og ca. 600 000 står utenfor ordinært arbeidsliv i Norge. Våre skoler og virksomheter som er til for alle. Med over 15 000 elever og deltakere på våre skoler og kurs bidrar vi til et bedre liv for mange og flere gode muligheter for enkeltindivider. Ved at flere kommer inn på høyere utdanning eller tilbake i arbeid, bidrar Sonans Gruppen også til betydelige kostnadsbesparelser for samfunnet som helhet.