Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge.

Sonans har skoler for privatister i ni byer, men vi tilbyr også undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Haugesund, Drammen, Kristiansand og Porsgrunn.

Sonans Utdanning er en skole for alle. I våre undersøkelser oppgir elevene følgende grunner for å velge Sonans Utdanning;

  • Heve karakterene: 31%
  • Manglet realfag: 21%
  • Manglet generell studiekompetanse: 43%

Våre lærere blir hvert år evaluert av elevene, og får de over 4 på alle parametere på en skala fra 1-5 . Elevene arbeider hardt, og alle har fullt fokus på eksamen. På Sonans lykkes elevene og de fleste kommer inn på høyere utdanning.


Norges Yrkesakademi er en offentlig godkjent nettskole som tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier.

Fakta om Norges Yrkesakademi:

  • Norges Yrkesakademi (tidligere eCademy) ble etablert i 2002 og ble i mars 2016 en del av Sonans Gruppen.
  • Vi tilbyr NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innenfor fagområdene helse, oppvekst, økonomi og administrasjon
  • Fullføringsgraden blant våre studenter er på over 75 %.
  • Skolen ledes av Marit Aamold Sundby.

Leksevakten er en nyetablert leksehjelp-tjeneste som er utviklet av Sonans utdanning. Sonans tar med seg sine 25 års erfaring fra det private undervisningsmarkedet inn i denne leksehjelp-tjenesten.

Vi vil gi et marked som i dag er preget av mange uerfarne aktører en etterlengtet seriøsitet. Alle våre lærere kvalitetssikres av vår faglige leder Michael Brekke, som har mange års erfaring både som lærer og rektor.

De som blir ansatt hos Leksevakten skal selv ha gode karakterer, være utadvendte og får ikke jobb hos oss uten å vise politiattest. Leksevakten skal stå for kvalitet og seriøsitet, og alle ledd skal ha Sonans kvalitetsstempel.

Vi videreutvikler for tiden tjenesten for bedre muligheter, og har derfor satt den på pause.


Sonans Karriere (tidligere Nordic Academy) tilbyr ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser som er tilpasset mennesker i omstilling. Vi tilbyr profesjonell karriererådgivning og yrkesveiledning.

Det å være i jobb er svært viktig for at hverdagen skal oppleves meningsfull. Vårt mål i alt vi gjør, er å hjelpe hver enkelt deltaker tilbake eller inn på arbeidsmarkedet. Sammen med den enkelte ser vi på hvilke muligheter som finnes, og hvordan deltakeren skal nå målet.

Sonans Karriere samarbeider godt med de lokale NAV-kontorene. Alle våre kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning.

I tillegg til lokale kontor, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt.


Euroskolen har siden 1993 arbeidet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmarkedskurs, samt individuell veiledning av arbeidssøkere på oppdrag fra NAV. Vår oppgave er å bidra til at flere kommer i arbeid. 

Personlig utvikling, karriereveiledning, kvalifisering og formidling til arbeid gjennomføres i samarbeid mellom arbeidssøker, kursleder / veileder og det ordinære arbeidsliv. Vi arbeider stadig med å utvikle, forbedre og tilpasse våre kurs og individuelle tilbud.

Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, der mye av vår aktivitet foregår. I tillegg til Trøndelag, har Euroskolen virksomhet i Nordland, Oppland, Hedmark og i Møre og Romsdal.

Det er vår overbevisning at vi alle kan oppnå faglig og personlig utvikling ved å ta ansvar for eget liv, gjennom valg og handling. Euroskolen skaper arenaer for mestring og utvikling i et åpent og inkluderende miljø, noe som bidrar til at våre deltakere får en trygg og god inngang til ordinært arbeidsliv.