Sonans Gruppen har støttet enkeltpersoner i deres mål om høyere utdanning og videre arbeid i mer enn 25 år. Sonans Gruppen består av Sonans Utdanning og Sonans Karriere, med flere underliggende merkevarer i ulike markeder. Konsernet har i dag nær 500 ansatte og omsetter for nesten 500 mNOK.

 

Sonans_utdanning_logoSonans Utdanning har årlig ca. 8000 elever, og er markedsleder innen privatistmarkedet med 50%markedsandel.

 

Sonans_karriereSonans Karriere ca. 7500 deltakere. Dette tilbudet er tilpasset mennesker i omstilling i samarbeid med NAV.

 

 

Visjon

Vi løfter enkeltindividet.

Misjon

Sonans hjelper alle med å nå sine jobb- eller utdanningsmål.

Verdier

Målbevisst, Kompetent, Engasjert og Trygg.

Samfunnsansvar

3 av 10 faller fra videregående opplæring og ca. 600 000 står utenfor ordinært arbeidsliv i Norge. Våre skoler og virksomheter som er til for alle. Med over 15 000 elever og deltakere på våre skoler og kurs bidrar vi til et bedre liv for mange og flere gode muligheter for enkeltindivider. Ved at flere kommer inn på høyere utdanning eller tilbake i arbeid, bidrar Sonans Gruppen også til betydelige kostnadsbesparelser for samfunnet som helhet.