Sonans Gruppen har støttet enkeltpersoner i mer enn 25 år i deres mål om høyere utdanning og videre arbeid. Sonans Gruppen består av Sonans Utdanning og Sonans Karriere med flere underliggende merkevarer i ulike markeder. Konsernet har i dag nær 500 ansatte og omsetter for nesten 500 mNOK.

 

Sonans_utdanning_logoSonans Utdanning har ca. 8000 elever årlig og er markedsleder innen privatistmarkedet med 50%markedsandel. Sonans Utdanning driver også fagskolen Norges Yrkesakademi og leksehjelptjenesten Leksevakten.

 

Sonans_karriereSonans Karriere og Euroskolen ca. 7500 deltakere. Dette tilbudet er tilpasset mennesker i omstilling i samarbeid med NAV.

 

Visjon: Løfter enkeltindividet.

Misjon: Sonans hjelper alle med å nå sine mål om høyere utdanning eller jobb.

Verdier: Målbevisst, Kompetent, Engasjert og Trygg.

Samfunnsansvar: Sonans Gruppen har skoler og virksomheter som er til for alle. 3 av 10 faller fra videregående opplæring og ca. 600 000 står utenfor ordinært arbeidsliv i Norge. Med over 15 000 elever og deltakere på våre skoler og kurs bidrar vi til et bedre liv for mange, flere gode muligheter for enkeltindivider og betydelige kostnadsbesparelser for samfunnet som helhet ved at de fleste kommer inn på høyere utdanning eller tilbake i arbeid.